عکاسی مقدماتی و سینما با مجید طالبی

》》ثبت نام ترم بهار آغاز شد《《 شروع دوره : اردیبهشت ماه مدت زمان : 10 جلسه 3 ساعته برگزاری : -------- شهریه دوره سینما : 5/500/000 تومان شهریه دوره مقدماتی…

ادامه خواندنعکاسی مقدماتی و سینما با مجید طالبی

فیلمبرداری سینما با مسعود سلامی (تصویربرداری/نورپردازی/شناخت تجهیزات)

》》ثبت نام ترم زمستان آغاز شد《《 شروع دوره : هفته آخر دیماه مدت زمان : 12 جلسه — 3 ساعته برگزاری : سه شنبه ها — ساعت 18 شهریه دوره…

ادامه خواندنفیلمبرداری سینما با مسعود سلامی (تصویربرداری/نورپردازی/شناخت تجهیزات)

عکاسی تخصصی سینما با امیرحسین شجاعی

》》ثبت نام ترم پاییز آغاز شد《《 شروع دوره : هفته آخر مهرماه مدت زمان : 6 جلسه — 3 ساعته برگزاری : دو شنبه ها — ساعت 13 شهریه دوره…

ادامه خواندنعکاسی تخصصی سینما با امیرحسین شجاعی