فیلمنامه نویسی با محمد داوودی

》》ثبت نام ترم بهار آغاز شد《《 شروع دوره : هفته آخرخرداد ماه مدت زمان : 15جلسه — 4 ساعته شهریه دوره : 5,000,000 تومان شرایط سنی : ندارد جنسیت :…

ادامه خواندنفیلمنامه نویسی با محمد داوودی

فیلمنامه نویسی با فریدون جیرانی

》》ثبت نام ترم بهار آغاز شد《《 شروع دوره : اردیبهشت ماه مدت زمان : ۱۲ جلسه — ۲ ساعته برگزاری : روزهای جمعه — ساعت 17 شهریه دوره : 6/5۰۰/۰۰۰…

ادامه خواندنفیلمنامه نویسی با فریدون جیرانی

فیلمسازی با رضا میرکریمی

   》》 ثبت نام ترم بهار آغاز شد 《《 شروع دوره : هفته دوم خرداد ماه مدت زمان : ۸ جلسه — ۶ ساعته شهریه دوره : ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان شرایط…

ادامه خواندنفیلمسازی با رضا میرکریمی