دوره های آنلاین

از فیلمنامه تا بازیگری با رضا میرکریمی
کارگردانی سینما با کیانوش عیاری (سینما و فضاسازی)
کارگردانـــی سینمـــــا با مـحسن قرائــــــی (از آغاز تا انجام)