فیلمنامه نویسی با فریدون جیرانی

》》ثبت نام ترم پاییز آغاز شد《《 شروع دوره : هفته آخر مهرماه مدت زمان : ۱۲ جلسه — 3 ساعته شهریه دوره : 8/۰۰۰/۰۰۰ تومان شرایط سنی : ۱۶+ جنسیت…

ادامه خواندنفیلمنامه نویسی با فریدون جیرانی

فیلمسازی با رضا میرکریمی

》》ثبت نام ترم پاییز آغاز شد《《 شروع دوره : هفته آخر مهرماه مدت زمان : 8 جلسه — 6 ساعته شهریه دوره :12/000/000 تومان شرایط سنی : 16+ جنسیت :…

ادامه خواندنفیلمسازی با رضا میرکریمی