بازیگر و دوربین (شناخت/ارتباط/بازی)

》》 ثبت نام ترم زمستان آغاز شد 《《

شروع دوره : دی ماه
مدت زمان : ۵ جلسه کارگاهی
شهریه دوره : 4/500/000 تومان
شهریه دوره برای هنرجویان قرمز : 4/000/000 تومان
جنسیت : خانم و آقا

این کارگاه کاملاً بصورت عملی همراه با شناخت و بازی در مقابل دوربین حرفه ای سینمایی صورت می پذیرد

📌(ارائه کارت واکسیناسیون جهت شرکت در کارگاه الزامیست)

 

 

 

 

برگزار کننده: آکادمی سینمایی قرمز

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۸۹۰۲۱۳-۰۲۱۸۸۸۹۰۲۱۴

تلفن تماس روابط عمومی (واتساپ): ۰۹۳۵۰۵۳۱۲۱۰