بازیگر و دوربین (شناخت/ارتباط/بازی)

》》ثبت نام ترم بهار  آغاز شد《《

شروع دوره : هفته دوم خرداد ماه
مدت زمان : ۵ جلسه کارگاهی
شهریه دوره : ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
شهریه دوره برای هنرجویان قرمز : ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
جنسیت : خانم و آقا

این کارگاه کاملاً بصورت عملی همراه با شناخت و بازی در مقابل دوربین حرفه ای سینمایی صورت می پذیرد

📌(ارائه کارت واکسیناسیون جهت شرکت در کارگاه الزامیست)

برگزار کننده: آکادمی سینمایی قرمز

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۸۹۰۲۱۳-۰۲۱۸۸۸۹۰۲۱۴

تلفن تماس روابط عمومی (واتساپ): ۰۹۳۵۰۵۳۱۲۱۰