فرم پیش ثبت نام

با عنایت به اهمیت نظم و رعایت اصول اخلاقی و رفتاری متناسب با محیط علمی و فرهنگی و به منظور ایجاد فضایی با نشاط، صمیمی و سالم، انتظار می رود هنرجویان/دانش پذیران گرامی در رعایت مقررات اهتمام ورزند.

فرم پیش ثبت نام