مدیریت تولید فیلم با محمدرضا منصوری

》》در حال رزرو《《

شروع دوره : پاییز
مدت زمان : 8 جلسه — 4 ساعته
برگزاری : روزهای شنبه — ساعت ۱۷:30
شهریه دوره: 4/000/000 تومان
شرایط سنی : ۱۷+
جنسیت : خانم و آقا
( ارائه کارت واکسیناسیون برای حضور در کارگاه الزامیست )

برگزار کننده: آکادمی سینمایی قرمز

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۸۹۰۲۱۳-۰۲۱۸۸۸۹۰۲۱۴

تلفن تماس روابط عمومی (واتساپ): ۰۹۳۵۰۵۳۱۲۱۰