فرم پذیرش هنرجویان

با عنایت به اهمیت نظم و رعایت اصول اخلاقی و رفتاری متناسب با محیط علمی و فرهنگی و به منظور ایجاد فضایی با نشاط، صمیمی و سالم، انتظار می رود هنرجویان/دانش پذیران گرامی با مطالعه مفاد این صفحه و آگاهی از مقررات مرکز، در رعایت مقررات اهتمام ورزند.

شرایط انصراف:

الف) در صورت انصراف تا 72 ساعت پیش از شروع کلاس، با کسر 10 درصد از کل شهریه دوره مابقی مبلغ عودت داده خواهد شد.

ب) انصراف پس از زمان فوق و حین برگزاری دوره به هیچ عنوان پذیرفته نیست و هیچ مبلغی عودت داده نخواهد شد.

ج) در صورت عدم تشکیل دوره آموزشی مورد ثبت نام، از سوی موسسه، کل مبلغ واریزی عودت داده خواهد شد.

آیین نامه آموزشی موسسه:

1- همراه داشتن کارت شناسایی در همه جلسات الزامی است، همچنین انتظار می رود هنرجویان پیش از حضور مدرس در کلاس حضور یابند.

2- حضور همراه در کلاس ها به هیچ عنوان مجاز نیست در موارد استثنا باید هماهنگی لازم با مدیر بخش آموزش صورت پذیرد.

3- هنرجویان می بایست لباس تمرین مورد تایید موسسه را تهیه و در کلاس ها فقط با این پوشش حضور یابند.

4- استفاده از گوشی همراه در کلاس (ضبط فیلم، عکس و صدا) اکیدا ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد، همچنین  از حضور فرد خاطی در ادامه دوره جلوگیری به عمل

آمده و لازم به ذکر است شهریه پرداختی عودت داده نخواهد شد.

5- موسسه انتظار دارد قوانین و شئونات اسلامی، اخلاقی و رفتاری متناسب با محیط آموزشی و فرهنگی (پوشش مناسب، خودداری از استعمال دخانیات، پرهیز از رفتار نا مناسب با دیگر هنرجویان، کارکنان، اساتید و…) همواره مد نظر هنرجو باشد، در صورت نقض اصول رفتاری تعیین شده طبق مقررات مجموعه رسیدگی به عمل خواهد آمد و از حضور شخص خاطی در مجموعه قطعا جلوگیری خواهد شد.

6- عمل به پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت و استفاده از ماسک و دستکش برای حضور در کلیه اماکن مجموعه الزامی می باشد و عواقب رعایت نکردن آن تماما بر عهده

خود شخص بوده و موسسه نیز با فرد مذکور برخورد خواهد کرد.